Xử lý gần 40.000 tỉ đồng nợ thuế khó đòi: Phải công bằng

Doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế tại cơ quan thuế. Ảnh: T.L
Doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế tại cơ quan thuế. Ảnh: T.L
Doanh nghiệp thực hiện khai thuế, nộp thuế tại cơ quan thuế. Ảnh: T.L
Lên top