Xử lý dự án treo: Rất ít dự án thực sự trả lại quyền lợi cho người dân

Người dân sinh sống trên bán đảo Thanh Đa cho tới nay vẫn sống lay lắt và mòn mỏi chờ đợi siêu dự án tỉ đô treo hơn 2 thập kỷ qua. Ảnh: LÊ QUÂN
Người dân sinh sống trên bán đảo Thanh Đa cho tới nay vẫn sống lay lắt và mòn mỏi chờ đợi siêu dự án tỉ đô treo hơn 2 thập kỷ qua. Ảnh: LÊ QUÂN
Người dân sinh sống trên bán đảo Thanh Đa cho tới nay vẫn sống lay lắt và mòn mỏi chờ đợi siêu dự án tỉ đô treo hơn 2 thập kỷ qua. Ảnh: LÊ QUÂN
Lên top