Xu hướng dịch chuyển doanh nghiệp da giày về miền Tây có thể gây xáo trộn lực lượng lao động?