Xót cảnh bán đổ bán tháo hoa tết trước giờ giao thừa

Cách đó 4 giờ, hoa vạn thọ này được bán với giá "80 ngàn một cặp". Gần giờ giao thừa, toàn bộ số hoa này (khoảng 50 chậu) được bán hết với giá 300 ngàn đồng.
Cách đó 4 giờ, hoa vạn thọ này được bán với giá "80 ngàn một cặp". Gần giờ giao thừa, toàn bộ số hoa này (khoảng 50 chậu) được bán hết với giá 300 ngàn đồng.
Cách đó 4 giờ, hoa vạn thọ này được bán với giá "80 ngàn một cặp". Gần giờ giao thừa, toàn bộ số hoa này (khoảng 50 chậu) được bán hết với giá 300 ngàn đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top