Xong cổ phần hóa nhưng không chịu "lên sàn", 42 doanh nghiệp bị "sờ gáy"

Xử lý doanh nghiệp chưa chịu "lên sàn" sau khi cổ phần hóa. Ảnh minh họa. TL.
Xử lý doanh nghiệp chưa chịu "lên sàn" sau khi cổ phần hóa. Ảnh minh họa. TL.
Xử lý doanh nghiệp chưa chịu "lên sàn" sau khi cổ phần hóa. Ảnh minh họa. TL.
Lên top