Xoá sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Dự án Công viên hồ điều hòa Văn Miếu (Bắc Ninh) là một trong nhiều dự án giao đất trước khi dự án BT hoàn thành, không đúng quy định. Ảnh: DBC
Dự án Công viên hồ điều hòa Văn Miếu (Bắc Ninh) là một trong nhiều dự án giao đất trước khi dự án BT hoàn thành, không đúng quy định. Ảnh: DBC
Dự án Công viên hồ điều hòa Văn Miếu (Bắc Ninh) là một trong nhiều dự án giao đất trước khi dự án BT hoàn thành, không đúng quy định. Ảnh: DBC
Lên top