Xoá nỗi lo lộ, lọt thông tin cá nhân khi tham gia thương mại điện tử

Lộ thông tin cá nhân nằm trong Top 10 lý do người tiêu dùng chưa tham gia mua sắm trực tuyến. Ảnh: H.L
Lộ thông tin cá nhân nằm trong Top 10 lý do người tiêu dùng chưa tham gia mua sắm trực tuyến. Ảnh: H.L
Lộ thông tin cá nhân nằm trong Top 10 lý do người tiêu dùng chưa tham gia mua sắm trực tuyến. Ảnh: H.L
Lên top