Thực hiện Nghị quyết 55-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng:

Xóa độc quyền trong đầu tư hạ tầng năng lượng

Công trình điện gió tại Ninh Thuận. Ảnh: Trung Nam
Công trình điện gió tại Ninh Thuận. Ảnh: Trung Nam
Công trình điện gió tại Ninh Thuận. Ảnh: Trung Nam
Lên top