Xổ số, lệ phí trước bạ góp phần tăng nguồn thu của Tổng cục thuế

Thu ngân sách từ xổ sổ tăng gần 17% trong 3 tháng đầu năm
Thu ngân sách từ xổ sổ tăng gần 17% trong 3 tháng đầu năm
Thu ngân sách từ xổ sổ tăng gần 17% trong 3 tháng đầu năm

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top