Xổ số hoá đơn, 4 năm vẫn chỉ là... ý tưởng

Triển khai xổ số hoá đơn sẽ được đẩy nhanh khi có hoá đơn điện tử. Ảnh: TCT
Triển khai xổ số hoá đơn sẽ được đẩy nhanh khi có hoá đơn điện tử. Ảnh: TCT
Triển khai xổ số hoá đơn sẽ được đẩy nhanh khi có hoá đơn điện tử. Ảnh: TCT
Lên top