XK hàng hóa sang Trung Quốc: Bỏ dần tiểu ngạch, chuyển thành xuất khẩu chính ngạch

Xuất khẩu hàng hóa theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc sẽ được thay dần sang chính ngạch. Ảnh: T.C
Xuất khẩu hàng hóa theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc sẽ được thay dần sang chính ngạch. Ảnh: T.C
Xuất khẩu hàng hóa theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc sẽ được thay dần sang chính ngạch. Ảnh: T.C
Lên top