Ximăng Phú Thọ: Lỗ đến âm vốn chủ sở hữu, tài chính cạn kiệt

Điệp khúc lỗ của Xi măng Phú Thọ không biết bao giờ mới kết thúc.
Ảnh: N.H.
Điệp khúc lỗ của Xi măng Phú Thọ không biết bao giờ mới kết thúc. Ảnh: N.H.
Điệp khúc lỗ của Xi măng Phú Thọ không biết bao giờ mới kết thúc. Ảnh: N.H.
Lên top