Xi măng Vicem Hoàng Mai thoát lỗ quý III nhờ lợi nhuận khác

Nhà máy Vicem Hoàng Mai/Ảnh: Vicem.
Nhà máy Vicem Hoàng Mai/Ảnh: Vicem.
Nhà máy Vicem Hoàng Mai/Ảnh: Vicem.
Lên top