Xi măng Công Thanh: Vươn lên khẳng định sức mạnh doanh nghiệp Việt

Nhà máy xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá.
Nhà máy xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá.
Nhà máy xi măng Công Thanh tại Thanh Hoá.
Lên top