Xi măng Bỉm Sơn: 116 tỉ đầu tư vào công ty con có nguy cơ mất trắng

Tại ngày 31.12.2020, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Xi măng Bỉm Sơn  tăng 48 lần so với đầu năm. 
Ảnh minh họa: Website Xi măng Bỉm Sơn.
Tại ngày 31.12.2020, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Xi măng Bỉm Sơn tăng 48 lần so với đầu năm. Ảnh minh họa: Website Xi măng Bỉm Sơn.
Tại ngày 31.12.2020, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Xi măng Bỉm Sơn tăng 48 lần so với đầu năm. Ảnh minh họa: Website Xi măng Bỉm Sơn.
Lên top