Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình thấp kỷ lục:

Xem xét nhập khẩu than phục vụ việc phát điện

Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đang ở mức rất thấp. Ảnh: Cường Ngô
Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đang ở mức rất thấp. Ảnh: Cường Ngô
Mực nước hồ thủy điện Hòa Bình đang ở mức rất thấp. Ảnh: Cường Ngô
Lên top