Xem xét giảm giá nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Lên top