Xem xét gia hạn nộp 115.000 tỉ đồng thuế, tiền thuê đất

Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định gia hạn nộp khoảng 115.000 tỉ đồng thuế, tiền thuê đất.  Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định gia hạn nộp khoảng 115.000 tỉ đồng thuế, tiền thuê đất. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định gia hạn nộp khoảng 115.000 tỉ đồng thuế, tiền thuê đất. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top