Xem cách người Thái làm du lịch với chợ nổi trên sông

Là khu chợ du lịch điển hình, từ 9h sáng trở đi, nhiều khi trên sông người đi xem người.
Là khu chợ du lịch điển hình, từ 9h sáng trở đi, nhiều khi trên sông người đi xem người.
Là khu chợ du lịch điển hình, từ 9h sáng trở đi, nhiều khi trên sông người đi xem người.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top