Xe ôm công nghệ trong “cuộc chiến kim tiền”: Không có chỗ cho ứng dụng “nghèo”!

Thời gian gần đây nhiều tài xế đối tác GrabBike chạy sang Go-Viet và FastGo.
Thời gian gần đây nhiều tài xế đối tác GrabBike chạy sang Go-Viet và FastGo.
Thời gian gần đây nhiều tài xế đối tác GrabBike chạy sang Go-Viet và FastGo.
Lên top