Xe máy điện cũng phải mua bảo hiểm bắt buộc

Xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như xe xăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như xe xăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Xe máy điện sẽ phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như xe xăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top