Xe Châu Á lên điểm trong mắt khách hàng nữ

Hyundai Ioniq, Xe của năm dành cho phụ nữ.
Hyundai Ioniq, Xe của năm dành cho phụ nữ.