Xây dựng vùng cà phê công nghệ cao đầu tiên ở Đắk Nông

Hạt cà phê ở vùng sản xuất công nghê cao sẽ thu hoạch khi vườn cây có độ chín đạt trên 85% để bảo đảm lượng đường, chất lượng (chụp trước 27.4.2021). Ảnh: Phan Tuấn
Hạt cà phê ở vùng sản xuất công nghê cao sẽ thu hoạch khi vườn cây có độ chín đạt trên 85% để bảo đảm lượng đường, chất lượng (chụp trước 27.4.2021). Ảnh: Phan Tuấn
Hạt cà phê ở vùng sản xuất công nghê cao sẽ thu hoạch khi vườn cây có độ chín đạt trên 85% để bảo đảm lượng đường, chất lượng (chụp trước 27.4.2021). Ảnh: Phan Tuấn
Lên top