Xây dựng thương hiệu nông sản: Đã có, nhưng chưa tương xứng

Càphê Việt Nam được nâng cao giá trị xuất khẩu khi được xây dựng thương hiệu, có chỉ dẫn địa lý và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Khánh Vũ
Càphê Việt Nam được nâng cao giá trị xuất khẩu khi được xây dựng thương hiệu, có chỉ dẫn địa lý và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Khánh Vũ
Càphê Việt Nam được nâng cao giá trị xuất khẩu khi được xây dựng thương hiệu, có chỉ dẫn địa lý và đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh: Khánh Vũ
Lên top