Xây dựng sản phẩm OCOP phải thực chất, chú trọng chất lượng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Lên top