Xây dựng phòng ở bán trú cho Điểm trường xã Lương Mông

Khởi công xây dựng phòng ở bán trú Điểm trường TH&THCS xã Lương Mông. Ảnh: TKV
Khởi công xây dựng phòng ở bán trú Điểm trường TH&THCS xã Lương Mông. Ảnh: TKV
Khởi công xây dựng phòng ở bán trú Điểm trường TH&THCS xã Lương Mông. Ảnh: TKV
Lên top