Xây dựng nông thôn mới nâng cao, đời sống nông thôn thay đổi vượt bậc

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những vùng quê trù phú, khang trang tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NTM
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những vùng quê trù phú, khang trang tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NTM
Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên những vùng quê trù phú, khang trang tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NTM
Lên top