Xây dựng nông thôn mới: Bài toán xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Vấn đề rác thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt đang là vấn đề được quan tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NTM
Vấn đề rác thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt đang là vấn đề được quan tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NTM
Vấn đề rác thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt đang là vấn đề được quan tâm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: NTM
Lên top