Xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai: Hà Nội “chạy” trước quy hoạch, “ưu ái” cho doanh nghiệp

Dù mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhà máy xử lý nước thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai đã thi công trên thực tế. Ảnh: V.C
Dù mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhà máy xử lý nước thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai đã thi công trên thực tế. Ảnh: V.C
Dù mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhà máy xử lý nước thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai đã thi công trên thực tế. Ảnh: V.C
Lên top