Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trên thế kiềng ba chân

Các doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn. Ảnh: ĐT
Các doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn. Ảnh: ĐT
Các doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lớn. Ảnh: ĐT
Lên top