Xây dựng đường sắt tốc độ cao: Phân khúc, phân kỳ để tăng hiệu quả đầu tư

Ngành Đường sắt Việt Nam cần đầu tư lớn để phát huy được thế mạnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngành Đường sắt Việt Nam cần đầu tư lớn để phát huy được thế mạnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngành Đường sắt Việt Nam cần đầu tư lớn để phát huy được thế mạnh. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top