Xây dựng có chọn lọc các sân bay quy mô nhỏ

Cảng hàng không Điện Biên. Ảnh: Đ.T
Cảng hàng không Điện Biên. Ảnh: Đ.T
Cảng hàng không Điện Biên. Ảnh: Đ.T
Lên top