Xây dựng chương trình OCOP theo hướng kinh tế tuần hoàn

Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương ký kết phối hợp trong triển khai chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV
Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương ký kết phối hợp trong triển khai chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV
Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương ký kết phối hợp trong triển khai chương trình OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh: PV
Lên top