Xăng lại tiếp tục tăng giá

Giá xăng tiếp tục tăng lần thứ 2 chỉ trong tháng 8.2017. Ảnh: PV
Giá xăng tiếp tục tăng lần thứ 2 chỉ trong tháng 8.2017. Ảnh: PV
Giá xăng tiếp tục tăng lần thứ 2 chỉ trong tháng 8.2017. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top