Xăng dầu tồn kho, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu "ưu tiên nguồn trong nước"

Lên top