Xăng dầu giả, thiệt hại thật: Làm sao ngăn chặn?

"Đại gia" kinh doanh xăng giả Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra. Ảnh: LX
"Đại gia" kinh doanh xăng giả Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra. Ảnh: LX
"Đại gia" kinh doanh xăng giả Trịnh Sướng tại cơ quan điều tra. Ảnh: LX
Lên top