“Xắn tay” hỗ trợ nông dân vượt dịch COVID-19, tiêu thụ nông sản

Các siêu thị, trung tâm thương mại cũng đầy mạnh thu mua, tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân. Ảnh: Thanh Tân
Các siêu thị, trung tâm thương mại cũng đầy mạnh thu mua, tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân. Ảnh: Thanh Tân
Các siêu thị, trung tâm thương mại cũng đầy mạnh thu mua, tiêu thụ nông sản hỗ trợ nông dân. Ảnh: Thanh Tân
Lên top