Xác nhận tiêu chuẩn đối với bánh trung thu: Vẫn là hậu kiểm

Sản xuất bánh trung thu phải theo  quy định Tiêu chuẩn Quốc gia. Ảnh: Vũ Long
Sản xuất bánh trung thu phải theo quy định Tiêu chuẩn Quốc gia. Ảnh: Vũ Long
Sản xuất bánh trung thu phải theo quy định Tiêu chuẩn Quốc gia. Ảnh: Vũ Long
Lên top