Xã hội hóa xe buýt, giải pháp giảm áp lực cho ngân sách

Đẩy mạnh xã hội hóa xe buýt giảm áp lực cho ngân sách. Ảnh: ĐT
Đẩy mạnh xã hội hóa xe buýt giảm áp lực cho ngân sách. Ảnh: ĐT
Đẩy mạnh xã hội hóa xe buýt giảm áp lực cho ngân sách. Ảnh: ĐT
Lên top