World Bank: Tỉ lệ doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ COVID-19 tăng mạnh

COVID-19 khiến Các doanh nghiệp càng gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng.
Ảnh: Hải Nguyễn.
COVID-19 khiến Các doanh nghiệp càng gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Ảnh: Hải Nguyễn.
COVID-19 khiến Các doanh nghiệp càng gặp khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top