World Bank: Nhà đầu tư nước ngoài tin vào kinh tế Việt Nam trong trung và dài hạn

Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh - khu vực kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Ảnh: Anh Tú
Lên top