World Bank: Chuyển đổi số nguồn lực mới cho Việt Nam

TS. Jacques Morisset - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam. Ảnh: World Bank
TS. Jacques Morisset - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam. Ảnh: World Bank
TS. Jacques Morisset - Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam. Ảnh: World Bank
Lên top