Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Warren Buffett: 'Donald Trump xứng đáng được tôn trọng'