Vượt lên dịch COVID-19, số lượng và quy mô doanh nghiệp mới tăng mạnh

Số lượng và quy mô doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Số lượng và quy mô doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Số lượng và quy mô doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top