Vượt lên dịch bệnh COVID-19, thặng dư thương mại đạt 1,63 tỉ USD

Cơ cấu thương mại đã thay đổi, xuất khẩu dệt may đã bị nhóm hàng xuất khẩu điện thoại, linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt lên trước. Ảnh minh họa: Ngọc Hân
Cơ cấu thương mại đã thay đổi, xuất khẩu dệt may đã bị nhóm hàng xuất khẩu điện thoại, linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt lên trước. Ảnh minh họa: Ngọc Hân
Cơ cấu thương mại đã thay đổi, xuất khẩu dệt may đã bị nhóm hàng xuất khẩu điện thoại, linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện vượt lên trước. Ảnh minh họa: Ngọc Hân
Lên top