Vượt lên đại dịch, nền kinh tế tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực

Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần lập "vùng xanh" trong "vùng đỏ" về dịch bệnh để sản xuất an toàn. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần lập "vùng xanh" trong "vùng đỏ" về dịch bệnh để sản xuất an toàn. Ảnh: Vũ Long
Các chuyên gia kinh tế khuyến nghị cần lập "vùng xanh" trong "vùng đỏ" về dịch bệnh để sản xuất an toàn. Ảnh: Vũ Long
Lên top