Vượt dịch COVID-19, lô vải thiều đầu tiên năm 2021 xuất ngoại đi Nhật

Cắt băng xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản, mở màn cho xuất khẩu vải năm 2021. Ảnh: Thu Thủy
Cắt băng xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản, mở màn cho xuất khẩu vải năm 2021. Ảnh: Thu Thủy
Cắt băng xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Nhật Bản, mở màn cho xuất khẩu vải năm 2021. Ảnh: Thu Thủy
Lên top