Vượt đại dịch, dự án đầu tư FDI chất lượng cao tiếp tục tăng mạnh

Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho 5 doanh nghiệp. Ảnh: Đình Trọng
Lên top