Vượt chỉ tiêu, tổng thu ngân sách năm 2019 vượt mốc 1,4 triệu tỉ đồng

Tính đến hết ngày 15.12.2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.414.290 tỉ đồng. Ảnh NT
Tính đến hết ngày 15.12.2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.414.290 tỉ đồng. Ảnh NT
Tính đến hết ngày 15.12.2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.414.290 tỉ đồng. Ảnh NT
Lên top