“Vườn ươm AI” đầu tiên của Việt Nam hiện ra sao?

Tiến sĩ Bùi Hải Hưng cho biết, VinAI muốn phá vỡ sự ngẫu nhiên bằng cách tạo ra con đường cho các bạn trẻ Việt Nam phát triển và đi ra thế giới. Nguồn: VinGroup
Tiến sĩ Bùi Hải Hưng cho biết, VinAI muốn phá vỡ sự ngẫu nhiên bằng cách tạo ra con đường cho các bạn trẻ Việt Nam phát triển và đi ra thế giới. Nguồn: VinGroup
Tiến sĩ Bùi Hải Hưng cho biết, VinAI muốn phá vỡ sự ngẫu nhiên bằng cách tạo ra con đường cho các bạn trẻ Việt Nam phát triển và đi ra thế giới. Nguồn: VinGroup
Lên top